Bánh xe lịch sử, ở những thời kì khác nhau, luôn có những vòng quay dường như trùng lắp. Bởi thế, khi soi vào tấm gương cũ của lịch sử, người ta có thể nhìn thấy sự vận động của hiện tại, tương lai. Hãy cùng quay ngược thời gian trở lại 2000 năm trước để có câu trả lời xác đáng về quy luật nhân quả ấy.