Ngày thứ 2 sau vụ khủng bố 11/9/2001, Donald Trump khi này 55 tuổi đang điều hành công ty bất động sản đã tự bỏ tiền túi để thuê hơn 100 công nhân, cứu giúp những người bị hại trong vụ khủng bố.

Ngày 11/9/2001, cả thế giới chấn động khi hay tin tòa tháp đôi 110 tầng hoàn toàn sụp đổ trong một vụ tấn công nhắm vào Mỹ. Gần hai thập kỷ trôi qua, nhưng ký ức kinh hoàng ngày đó vẫn ám ảnh rất nhiều người mỗi khi nhớ đến. Bên cạnh đó, còn rất nhiều ẩn đố xoay quanh vụ tấn công vẫn chưa được giải đáp.