Nhiều quốc gia châu Á đang bắt chước các chính sách độc đoán của Trung Quốc, theo báo cáo “Quyền con người đang bị tấn công 2019” của hai nhóm nhân quyền Diễn đàn châu Á và Dân sự, theo Vision Times.