Nhiều người Mỹ chuyển sang ủng hộ Tổng thống Trump