Dân biểu Mo Brooks từ tiểu bang Alabama ngày 3/12chia sẻ với tờ Washington Times rằng, nếu hành vi đánh cắp cuộc bầu cử của ứng viên Joe Biden không bị cử tri đoàn ngăn chặn, ông sẽ thách thức kết quả kiểm đếm của cử tri đoàn khi Nghị viện chính thức xác nhận kết quả bầu cử Tổng thống vào ngày 6/1/2021. Ông nói thêm rằng đã có hàng chục thành viên Hạ viện ủng hộ ông. Họ sẽ không cho phép thông qua các lá phiếu đại cử tri tại các tiểu bang có nghi vấn gian lận.