Trong 20 năm qua, tỷ lệ tội phạm trên 65 tuổi ở Nhật Bản đã gia tăng nhanh chóng, giới chức Nhật Bản bắt đầu lao vào điều tra nguyên nhân sự việc, và khi sự thật được tìm ra, nó đã khiến nhiều người phải suy ngẫm và chua xót.