Ở phương Đông và cả phương Tây, những chuyện gian lận từ xưa đến nay vẫn luôn diễn ra. Có lẽ khi những kẻ săn mồi đang dương dương tự đắc, và cho rằng đã hòng che giấu được tầm mắt của thiên hạ trong sự bất tận của thời gian, mà không biết rằng tính mạng của chính mình ngược lại đang rất mong manh. Còn những nhân vật chính nghĩa thì cuối cùng lại đứng ra, nói ra sự thật với thế giới, chính nghĩa cuối cùng sẽ hiển thị tại nhân gian.