Nhà sư Thái Lan qua đời 2 tháng, thân thể bất hoại, gương mặt vẫn mỉm cười