Có điều gì đó đã xảy ra với Bắc Kinh? Tin tức mới nhất xác nhận, đó là một vụ nổ liên hoàn tại một kho vũ khí quân đội nào đó ở Bắc Kinh. Theo lời của người lính trực ca, đó là một vụ tấn công bằng tên lửa. Quân ủy ĐCSTQ hiện đang điều tra”.