Trong giai đoạn đầu của đại dịch viêm phổi Vũ Hán, các công ty con của Tập đoàn dược phẩm Quốc gia Trung Quốc như GeneoDx Biotech, Shanghai Huirui Biotechnology và BioGerm Medical Technology, đã “đi cửa sau” bằng cách trả 1 triệu NDT để mua lại dữ liệu virus từ Trung tâm Kiểm soát và Phòng Ngừa dịch bệnh Trung Quốc (CDC) nhằm độc chiếm thị trường bộ kit xét nghiệm.