-Người từ TP.HCM đi 62 tỉnh thành phải tự cách ly 7 ngày, xét nghiệm 3 lần

- Hà Nội thêm 4 ca COVID-19 ở Mỹ Đức, Đông Anh, khu công nghiệp Thăng Long

- TP.Thủ Đức phát thẻ đi chợ trên toàn địa bàn