Người ta sinh ra phần đông là hạng TRUNG SỸ, nếu biết không ngừng nỗ lực trau chuốt tài năng khi gặp thời ắt là THƯỢNG SỸ còn nếu chẳng biết câu thúc, ước chế bản thân thì sẽ sớm thành HẠ SỸ.