Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi sau khi chính phủ ban hành lệnh phong tỏa toàn quốc để ngừa dịch Vũ Hán, đời sống của 1,3 tỷ dân Ấn Độ gần như bị đảo lộn hoàn toàn. Đối với rất nhiều người trong số họ, ra khỏi nhà thì dễ bị nhiễm bệnh, không đi làm thì bị cái đói hành hạ… Tình thế thật tiến thoái lưỡng nan!