Nhiều người kêu gọi cấp quyền cư trú tại Anh cho người Hồng Kông có hộ chiếu hải ngoại của Anh (BNO) trong bối cảnh bạo lực leo thang giữa người biểu tình và cảnh sát ở thành phố này. Một cuộc khảo sát cho thấy chỉ có 1/5 số người được hỏi phản đối việc trao quyền cư trú tại Anh cho tất cả những người có hộ chiếu hải ngoại của Anh, trong khi 45% ủng hộ ý tưởng này.