Người cha Nhật xây trường cho học sinh Việt theo di nguyện của con gái