Ngoại trưởng Mỹ thông báo về kế hoạch hành động mới theo dõi sự vi phạm tự do tín ngưỡng và chia sẻ các thông tin về tình trạng vi phạm nhân quyền ở Trung Quốc, Nga, Myamar và một số nước khác.