Campuchia đã giao 45.000 ha đất và 20% đường bờ biển ở tỉnh Koh Kong cho một công ty của Trung Quốc, để phát triển một dự án du lịch có tên Mecca, nhưng nhiều dữ kiện cho thấy, Bắc Kinh sử dụng khu du lịch này cho mục đích quân sự