Nghị sỹ: Ông Trump cần ngăn Trung Quốc cài người vào tổ chức chống ma túy của thế giới