Các nghị sĩ Canada kêu gọi chính quyền của Thủ tướng Trudeau lên tiếng bảo vệ một công dân nước này bị bắt giữ và có nguy cơ bị bức hại ở Trung Quốc.