Nghẹn ngào ông bố cạo trọc đầu cùng con trai 3 tuổi chiến đấu với ung thư