Vào ngày 23/1/2020, dịch bệnh ở thành phố Vũ Hán mất kiểm soát và chính quyền đã phải tuyên bố phong thành. Cũng ngày này 19 năm trước, tức ngày 23/1/2001, một sự kiện gây chấn động thế giới đã xảy ra ở Trung Quốc, đó là “Vụ án tự thiêu ở Thiên An Môn”.