“Hiện nay, quân đội Trung Quốc có một kho vũ khí công nghệ cao khiến người ta ngày càng có ấn tượng sâu sắc, tuy nhiên năng lực của những vũ khí và trang bị này vẫn chưa rõ ràng. Do dó, có lý do để giữ thái độ nghi ngờ.”