Mỹ có dấu hiệu sẵn sàng trừng phạt Trung Quốc vì nhân quyền