Tội ác mà ĐCSTQ phạm phải thật khó mà kể ra cho hết, trong mười tội lớn, phần hai này xin được liệt kê tiếp 2 tội sau:

3. Phát động Đại Cách mạng Văn hóa hủy diệt văn hóa truyền thống Trung Quốc

4. Bức hại Pháp Luân Công gây ra đại tội thiên cổ