- Tây Ninh xuất hiện ổ dịch tả lợn châu Phi đầu tiên
- Nắng nóng gay gắt ở Bắc và Trung Bộ tiếp tục kéo dài
- Iran định tinh chế uranium vượt quá hạn mức
- Đập Tam Hiệp của Trung Quốc bị nghi đang biến dạng