Phóng viên của Nikkei Asian Review đã “mổ khám” một trạm 5G của Huawei và phát hiện ra nhiều sự thật với “gã khổng lồ công nghệ Trung Quốc”.

Một phân tích của Nikkei về đơn vị trạm 5G của Huawei đã tiết lộ rằng các bộ phận từ các nhà cung cấp Hoa Kỳ chiếm tới gần 30% giá trị của sản phẩm.