Ông Julio Rivera, giám đốc biên tập tờ Reactionary Times, cho rằng Luật an ninh mạng mới của Trung Quốc sẽ là ‘cửa hậu’ để Bắc Kinh xâm nhập sở hữu trí tuệ của các công ty Mỹ.

Luật mới của Trung Quốc qui định rằng tất cả các nhà cung cấp dịch vụ internet và nhà cung cấp dữ liệu di động, phải quét khuôn mặt khách hàng khi có người đăng ký dịch vụ mới. Luật này sẽ có hiệu lực chính thức từ ngày 1/12/2019. Điều này có nghĩa là mọi số điện thoại di động mới được sử dụng ở Trung Quốc, sẽ gắn với quét khuôn mặt để nhận dạng.