Thế giới từ cổ xưa đến nay xuất hiện nhiều nhà tiên tri, có thể thông qua khả năng tiên tri của mình để dự đoán tương lai. Ở phương Tây thế kỷ 20 nhà tiên tri mù Vanga đã đưa ra nhiều tiên đoán mà 80% trong số đó là đúng, 80% đó không phải là con số đoán mò mà ra được. Ở phương Đông có Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm, trong lịch sử Việt Nam đều có rất nhiều giai thoại về những lời tiên đoán chính xác còn truyền đến tận ngày nay…