Duyên nợ nhân sinh là “oan oan tương báo, dĩ hận miên miên”, khiến cho kiếp người đầy rẫy những đau thương. Nếu mỗi người có thể dùng yêu thương, bao dung và nhẫn nại để hoá giải ác duyên, thì có thể bớt đi bao tiếc nuối trong cuộc đời