Điều mà các chuyên gia lo lắng nhất dường như đã bắt đầu.

Trong bối cảnh đài quan sát Khí tượng Trung Quốc đã đưa ra cảnh báo mưa bão ngày thứ 31 liên tiếp và chưa có dấu hiệu dừng lại. Vào lúc 4 giờ 7 phút sáng (2/7) một trận động đất cường độ 3,2 độ richter đã xảy ra ở huyện Nhã Nhĩ Cái (Ruoergai), châu A Bá, tỉnh Tứ Xuyên (34,10 độ vĩ Bắc, 102,68 độ kinh Đông), tâm chấn có độ sâu 8 km dưới lòng đất.