Đối với đặc vụ Trung Quốc, viễn tưởng “vinh quang” vì tổ quốc mà phục vụ sẽ chỉ là ảo tưởng, bởi thực tế đã chứng minh, họ chỉ là những con tốt sẵn sàng được đem “thí” không một chút ghi công.