Tin thế giới sáng 16/10:

- Làn sóng phản đối ĐCSTQ của giới trẻ đang nở rộ khắp nơi ở Châu Á

- Lập đặc khu Tập Trọng Huân tìm ra đường thoát, đến Thâm Quyến Tập Cận Bình không có đường lui