Lãnh đạo Hồng Kông sắp đối thoại với dân nhằm xoa dịu căng thẳng