Lắng đọng đêm về số 586: Mẹ bán nhà được 5 tỷ không cho con gái. 5 năm sau, mẹ thầm gạt nước mắt