Ông đưa mắt nhìn người cai ngục. Anh ta ngồi đó như một cái xác không hồn. Hàng ngày phải ở trong nơi nhà giam tăm tối này, chứng kiến người ta tra tấn, đánh đập những người vô tội thì làm sao có thể vui vẻ được. Trong ông bỗng trào dâng niềm thương cảm với anh chàng tội nghiệp ấy.
– Này anh, anh có mệt không? Người đàn ông cất giọng hỏi.