Tôn Tư Mạc là người Hoa Nguyên, từng sống ẩn cư tại núi Thái Bạch và là một người tu đạo. Ông rất am hiểu về lịch thiên văn, y học và thuật dưỡng sinh…

Năm Hiển Khánh thứ 3, Hoàng đế Đường Cao Tông có mời Tôn Tư Mạc đến gặp mặt, khi ấy Tôn Tư Mạc đã hơn 90 tuổi nhưng thị lực và thính lực vẫn không suy giảm chút nào. Thi nhân Lô Chiếu Lân cùng danh sĩ Tống Lệnh Văn có mặt lúc đó đã dùng lễ nghi cung kính với Tôn Tư Mạc như một bậc thầy.