Không sợ trời, không sợ đất, chính quyền Trung Quốc sợ nhất điều gì?

Với vô số tội ác gây ra trong hơn 70 năm cầm quyền, một trong những nỗi sợ lớn nhất của ĐCSTQ là sợ sự thật được phơi bày ra công chúng. Vì vậy, ĐCSTQ dành một lượng ngân sách khổng lồ cho việc kiểm duyệt và phong tỏa thông tin. Các từ khóa liên quan đến Pháp Luân Công, Thảm sát Thiên An Môn, dân chủ, nhân quyền, là những chủ đề bị kiểm duyệt nghiêm trọng nhất ở Trung Quốc.