Vào năm 2019, hơn 300 nhà thờ Tin Lành đã bị chính phủ Trung Quốc đóng cửa và hành động này vẫn đang tiếp diễn trong đại dịch virus corona.