Không chỉ ở Trung Quốc, lịch sử Việt Nam cũng có ‘Tứ đại mỹ nhân’ rất nổi tiếng

Công chúa Huyền Trân, An Tư, Ngọc Hân, Lý Chiêu Hoàng… tài sắc vẹn toàn, đều là những mỹ nhân Việt được đánh giá có ảnh hưởng lớn nhất trong lịch sử.