Khi ăn ngô, rất nhiều người đã vô tình vứt đi bộ phận quý giá chữa bách bệnh