Để hỗ trợ người dân và doanh nghiệp gặp khó khăn, cố vấn Nhà Trắng Ivanka Trump và Bộ trưởng Nông nghiệp Sonny Perdue đã khởi động một sáng kiến cung cấp gói hỗ trợ trị giá 3 tỷ USD.