Liệu có ngẫu nhiên khi khu vực Lombardy và thành phố Qom là nơi bùng phát dịch bệnh ở Italy và Iran, sau khi có nhiều người Trung Quốc đến đây?