Chính phủ Indonesia đề nghị Nhật Bản “giải cứu” tuyến đường sắt cao tốc Jakarta – Bandung với hy vọng thúc đẩy tiến độ, do đây là dự án Trung Quốc thực hiện nhưng đang bị chậm tiến độ và đội giá.