Bà cụ Dĩnh ở Trịnh Xá, Từ Sơn, Bắc Ninh nay đã 96 tuổi. Sinh thời cụ ông là một nhà Nho, luôn giáo dục, răn dạy con cái phải giữ lòng thiện lương, biết nghĩ đến người khác. Vậy nên dù sinh con 1 bề nhưng gia đình cụ Dĩnh luôn nức tiếng khen trong thôn, xã về lòng hiếu thảo của 7 cô con gái dành cho cha mẹ, về một gia đình lương thiện, nhân từ.

Thế rồi, hồng phúc đã đến với gia đình cụ Dĩnh khi cụ và 15 người con, cháu đã đắc được Đại Pháp. Tất cả họ đều nhận được những thọ ích kỳ diệu từ Pháp Luân Đại Pháp.