Hơn 1,4 triệu người trên Facebook muốn đột kích ‘Khu vực 51’ để xem người ngoài hành tinh