28 năm trước, Trung Quốc chứng kiến một sự chuyển biến mạnh mẽ về sức khỏe cộng đồng, sau khi Pháp Luân Đại Pháp (còn gọi là Pháp Luân Công) được giới thiệu ra công chúng. Khi đó, hàng chục triệu người Trung Quốc đã tập luyện 5 bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp trong các công viên và áp dụng nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn vào cuộc sống thường ngày.