“Tôi tin rằng cơ chế tiến hóa của Darwin không giải thích được phần lớn những gì chúng ta quan sát được dưới kính hiển vi. Các tế bào đơn giản là quá phức tạp để phát triển một cách ngẫu nhiên và tự phát”, -TS. Michael Behe