Hoàng Chi Phong tới Mỹ kêu gọi Tổng thống Trump cứu giúp Hồng Kông