Vào ngày 28/11, Thư ký Đảng Demosisto - Hoàng Chi Phong đã tổ chức một cuộc họp báo và nói rằng, việc ông Trump ký duyệt Dự luật Nhân quyền Hồng Kông là một cột mốc quan trọng trong quan hệ Mỹ-Hồng Kông, một sự điều chỉnh trọng đại của chính sách Mỹ đối với Hồng Kông, đồng thời thể hiện rằng dưới tình hình căng thẳng của cuộc chiến tranh thương mại Trung-Mỹ, Mỹ vẫn rất coi trọng tình trạng tiến trình nhân quyền và dân chủ ở Hồng Kông.