Sáng ngày 1 tháng 10, ông Tập Cận Bình đã dẫn đầu toàn bộ Thường vụ Bộ Chính trị và hàng trăm quan chức cấp cao ở Bắc Kinh tới Quảng trường Thiên An Môn để đặt hoa tại tượng đài. Tín hiệu quan trọng nào đã được phát đi?

Một nguồn tin giấu tên cho thấy danh sách 20 người đứng đầu, và 5 thành viên trong số 7 thành viên Thường vụ Bộ Chính trị ĐCSTQ đã được thay thế. Chúng ta sẽ cùng phân tích một chút xem những "tín hiệu mới" này đang nói điều gì cho thế giới bên ngoài về những diễn biến bên trong chính trường Trung Quốc.